ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу права вимоги ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» на електронному торговому майданчику «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу права вимоги ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» на електронному торговому майданчику «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»

з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК»:

лоту

Найменування активу Стислий опис активу та забезпечення Початкова ціна реалізації лоту, грн. (з/без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)

Q3920542923b1402

Право вимоги за кредитним договором №22г-310715 від 31.07.2015 укладеним з юридичною особою Інвестиційні сертифікати іменні ТОВ “КУА “Трейд-Інвест” (ПВНЗІФ “Ресурс-Інвестиція”), 32828262що належать майновому поручителю 986944,70 http://torgi.fg.gov.ua:80/123088

Q3920542923b1403

Право вимоги за кредитним договором №81г-101114 від 10.11.2014 укладеним з юридичною особою Інвестиційні сертифікати іменні ТОВ “КУА “ХОЛДИНГ ГРУП” (ЗНВПІФ “ІМПУЛЬС І”), 35141110, що належать Позичальнику 235348,40 http://torgi.fg.gov.ua:80/123089

Q3920542923b1404

Право вимоги за кредитним договором №10г-160415 від 16.04.2015 укладеним з юридичною особою Акції прості іменні ПАТ “Профінанс”,37249988 що належать Позичальнику; Інвестиційні сертифікати іменні ТОВ “КУА “ХОЛДИНГ ГРУП” (ЗНВПІФ “ІМПУЛЬС І”),35141110 та ТОВ “КУА “Трейд-Інвест” (ПВНЗІФ “Ресурс-Інвестиція”),32828262 що належать майновому поручителю 1534,40 http://torgi.fg.gov.ua:80/123090

Q3920542923b1405

Право вимоги за кредитним договором №18г-240715 від 24.07.2015 укладеним з юридичною особою Акції прості іменні ПАТ “ЗНВКІФ “АВУАР”,38348332, що належать майновому поручителю; Інвестиційні сертифікати іменні ТОВ “КУА “Трейд-Інвест” (ПВНЗІФ “Ресурс-Інвестиція”),32828262, інвестиційні сертифікати іменні ТОВ “КУА “ХОЛДИНГ ГРУП” (ЗНВПІФ “ІМПУЛЬС І”),35141110 та іінвестиційні сертифікати іменні ТОВ “КУА “ХОЛДИНГ ГРУП” (ЗНВПІФ “Лайф Сайенс”),35141110, що належать майновому поручителю 11568,92 http://torgi.fg.gov.ua:80/123091

Q3920542923b1406

Право вимоги за кредитним договором №14г-110615 від 11.06.2015 укладеним з юридичною особою Інвестиційні сертифікати іменні ТОВ “КУА “ХОЛДИНГ ГРУП” (ЗНВПІФ “АВК”),35141110, що належать позичальнику;Акції прості іменні ПАТ “ЗНВКІФ “АВУАР”, 38348332, що належать позичальнику 1695979,89 http://torgi.fg.gov.ua:80/123093

Q3920542923b1407

Право вимоги за кредитним договором №19г-240715 від 24.07.2015 укладеним з юридичною особою Інвестиційні сертифікати іменні ТОВ “КУА “Трейд-Інвест” (ПВНЗІФ “Ресурс-Інвестиція”), 32828262,що належать позичальнику 176731,80 http://torgi.fg.gov.ua:80/123094
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів Рішення Виконавчої Дирекції № 94 від 12.01.2017 р.
Організатор відкритих торгів (аукціону) УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»

за кредитними договорами або договорами забезпечення

виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам

та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску 5% (п’ять) відсотків від початкової вартості лоту
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими,

що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі

лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні)

було зареєстровано лише одного учасника.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску Товарна біржа «Українська енергетична біржа»
01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44
ЄДРПОУ 37027819
Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
МФО 300614
П/р № 26005500211905
Банківські реквізити: п/р № 26006500211904
в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819.

Подати заявку на викуп кредиту