ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 11052018 р на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 11.05.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F55GL19177 Право вимоги за Договором про овердрафтне кредитування №01-овер/276 від 10.04.2013 та договорами забезпечення (товари в обороті – Сало свиняче в кількості 219,745 тон. застава втрачена; фінансові поруки фізичних осіб) 11.05.2018 – 1125483,4 225096,68 144638
F55GL19178 Право вимоги Договором уступки права вимоги №37/1У від 19.07.2003 та договорами забезпечення: цінні папери – прості іменні акції у кількості 6 455 шт., що становить 12,78% статутного фонду емітента (відсутній запис про обтяження); Майнові права, що виникають із вступом в силу договору уступки права вимоги №35/1У від 19.07.2003 (відсутній запис про обтяження); Фінансова порука юридичної особи 11.05.2018 – 3034480,31 606896,06 144640
F55GL19179 Право вимоги за Договором кредитної лінії №31-10-08 від 02.04.2008 та договорами забезпечення: Майнові права на надходження грошових коштів по договорам, Майнові права на надходження грошових коштів по договорам (арешт ДВС), Корпоративні права: корпоративні права на частку в статутному фонді. Внесок учасника складає 50,00% статутного фонду товариства (арешт ДВС); Корпоративні права: корпоративні права на частку в статутному фонді. Внесок учасника складає 50,00% статутного фонду товариства (арешт ДВС); фінансова порука фізичної особи 11.05.2018 – 776248,29 155249,66 144641
F55GL19180 Право вимоги за кредитним договором №32/Г-10-08 від 15.05.2008 та договорами забезпечення: Майнові права на проектну документацію по реконструкції частки головного корпусу з надбудовою учбово – спортивного корпусу з підземним паркінгом та на проектну документацію по реконструкції корпусу з надбудовою двох поверхів (відсутній запис про обтяження), Майнові права на грошові кошти які будуть надходити по договору про надання послуг (відсутній запис про обтяження); Майнові права на грошові кошти, що надходитимуть за договором на пайову участь у будівництві (відсутній запис про обтяження); Майнові права на проектну документацію на реконструкцію частини головного корпусу адміністративно-наукового корпусу з об`єктами громадського харчування і підземним паркінгом в повному об`ємі, що має бути виготовлена згідно договору (відсутній запис про обтяження); корпоративні права, а саме одну частку, що становить 100% від розміру статутного капіталу товариства (відсутній запис про обтяження); фінансова порука юридичної особи, фінансова порука фізичної особи. 11.05.2018 – 4096366,29 819273,26 144643
F55GL19181 Право вимоги за кредитним договором №14-419-КЛ від 09.08.2007 Забезпечення: без заставний. 11.05.2018 – 9966994,26 1993398,85 144645
F55GL19182 Право вимоги за кредитним договором №689 від 26.12.2007 та договорами забезпечення: Рухоме майно: Фотообладнання та офісне обладнання у кількості 33 одиниці (арешт ДВС); Фото-, відео-обладнання , комп`ютерне обладнання в кількості 23 одиниці (арешт ДВС), фінансова порука фізичної особи. 11.05.2018 – 355808,54 71161,71 144646
F55GL19183 Право вимоги за кредитним договором №14-014-КЛ від 30.01.2006 та договорами забезпечення: Основні засоби у кількості 45 одиниць за адресою Тернопільська обл. (заставне майно не експлуатується, розукомплектоване, не змонтоване та зберігається в неналежному стані, арешт ДВС), майнові права на дебіторську заборгованість, (відсутній запис про обтяження, відсутній запис про обтяження); майнові права на грошові кошти, що надходитимуть по договору (відсутній запис про обтяження). 11.05.2018 – 8730326,15 1746065,23 144647
F55GL19184 Право вимоги за кредитним договором №751 від 27.08.2008 та договорами забезпечення: Транспортні засоби, а саме: вантажні сідельні тягачі та напівпричепи (транспортні засоби довготривалий час знаходяться у розшуку, арешт ДВС) Майнові права на грошові кошти, які надходитимуть на поточний рахунок позичальника за договорами (відсутній запис про обтяження) Фінансова порука фізичної особи 11.05.2018 – 20290884,09 4058176,82 144771
F55GL19185 Право вимоги за кредитним договором №47-2/20-10 від 14.12.2007 та договорами забезпечення: корпоративні права в статутному капіталі (відсутній запис про обтяження), фінансова порука юридичної особи; Право вимоги за кредитним договором № 153/08-840/03 від 05.09.2008 та договором забезпечення: 3-кімнатна квартира загальною площею 83,10 кв.м, житловою 53,60 кв.м. за адресою м. Київ, вул. Петровського, б.6 (арешт ДВС) 11.05.2018 – 33833676,59 6766735,32 175972
F55GL19186 Право вимоги за договором кредитної лінії №125-08 від 30.09.2008 в рамках Генеральної угоди №2 від 23.08.2007 та договорами забезпечення: нежитлова будівля (магазин-гуртівня) зальною площею 848,7 кв.м. та земельна ділянка площею 0,1607 га, цільовим призначенням якої є обслуговування магазину. Адреса: м.. Львів, вул. Каховська (накладено арешт, є іпотеки інших осіб); Фінансові поруки фізичних осіб. 11.05.2018 – 4732313,96 946462,79 142534

Номер та дата рішенняФонду про затвердження умов продажу активів

№ 773 від 23.03.2018 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ –

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale [ http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale ]

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Товарна біржа «Українська енергетична біржа»
01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44
ЄДРПОУ 37027819
Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
МФО 300614
П/р № 26005500211905
Банківські реквізити: п/р № 26006500211904
в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819.

Подати заявку на викуп кредиту