ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «УПБ» 21062018 р на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «УПБ» 21.06.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «УПБ»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «УПБ»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F77GL24450 Право вимоги за кредитним договором №824, укладеним з юридичною особою. Забезпечення: Порука та застава майнових прав на грошові кошти Юридичної особи, що розміщені на депозитному рахунку в ПАТ “УПБ”; Право вимоги за кредитним договором №826, укладеним з юридичною особою. Забезпечення: застава цінних паперів Позичальника; Порука та застава цінних паперів Юридичної особи 1; застава цінних паперів Юридичної особи 2; Порука Юридичної особи 3; Право вимоги за кредитним договором №758, укладеним з юридичною особою. Забезпечення:Застава ЦП Позичальника; Право вимоги за кредитним договором №776, укладеним з юридичною особою. Забезпечення: Застава ЦП Позичальника; Право вимоги за кредитним договором №902, укладеним з юридичною особою. Забезпечення: застава цінних паперів Юридичної особи 1; Майнові права на грошові кошти Юридичної особи 2, що розміщені на депозитному рахунку в ПАТ “УПБ”. 21.06.2018 – 626 448 459,01 125 289 691,81 113447
F77GL24451 Право вимоги за кредитним договором №835 від 14/10/2014р., укладеним з юридичною особою. Забезпечення: Порука юридичної особи 1; застава майнових прав на грошові кошти юридичної особи-1 в сумі 128 000 USD, що розміщені на депозитному хунку в ПАТ “УПБ”; ЦП юридичної особи-1: облігації підприємств, іменні процентні, бездокументарні, серія “В” в кількості 56 200 шт; майнові права на грошові кошти юридичної особи-2 в сумі 525 000 EUR, що розміщені на депозитному рахунку в ПАТ “УПБ”; Право вимоги за кредитним договором №767 від 29/11/2013р., укладеним з юридичною особою. Забезпечення: Цінні папери позичальника, а саме: акції іменні прості бездокументарні, кількість 19 125 100 шт, емітент – ПАТ “ФК “Авангард”; Право вимоги за кредитним договором №831 від 31/07/2014р., укладеним з юридичною особою. Забезпечення: застава майнових прав на грошові кошти юридичної особи-1, що розміщені на депозитному рахунку в ПАТ “УПБ” ; застава майнових прав на рошові кошти юридичної особи-2, що розміщені на депозитному рахунку в ПАТ “УПБ”; Право вимоги за кредитним договором №836 від 19/11/2014р., укладеним з юридичною особою. Забезпечення: Порука та застава ЦП юридичної особи-1: Облігації ідприємств;іменні процентні, бездокументарні, серія “А” – 1 000 шт., серія “В” – 12 800 шт.; Порука та застава ЦП юридичної особи-2: облігації підприємств;іменні процентні, бездокументарні – 10 000 шт.; Порука та застава майнових прав на грошові кошти юридичної особи-3, що розміщені на депозитному рахунку в ПАТ “УПБ”; Право вимоги за кредитним договором №757 від 29/10/2013р., укладеним з юридичною особою. Забезпечення: Застава ЦП Позичальника: Облігації підприємств, іменні процентні, ездокументарні, серія “С”, 40 000 шт., Акції іменні прості бездокументарні, 6 912 000 шт. 21.06.2018 – 734 071 463,29 146 814 292,66 171469

Номер та дата рішенняФонду про затвердження умов продажу активів

№ 1355 від 14.05.2018 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ –

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale [ http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale ]

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Товарна біржа «Українська енергетична біржа»
01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44
ЄДРПОУ 37027819
Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
МФО 300614
П/р № 26005500211905
Банківські реквізити: п/р № 26006500211904
в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819.

Подати заявку на викуп кредиту